Free Session

( Sorry, for now only in Dutch)

Korte video uitleg en gratis reset-sessie

Bij de eerste video wordt aangegeven waarom je een reset-sessie zou kunnen doen. Bij de tweede video wordt benoemd aan de hand van welke kernpunten wordt gewerkt. Bij de derde video komen de aandachtspunten aan bod voordat je daadwerkelijk zelf aan de reset-sessie begint. Als laatste video de online sessie zelf.

Bij onderstaande video kan je zelf een reset-sessie doen. Ik neem je, aan de hand van een aantal kernpunten, mee en leid je naar een aantal ‘reset momenten’. Deze veralgemeniseerde reset-sessie voor jou duurt een klein half uur.